Photo detail

Image Type 0 Resolution Unit Inch
X Resolution 300 dots per ResolutionUnit Y Resolution 300 dots per ResolutionUnit
Caption Foto från slutet av 1930-talet. SG 172 ägdes av bröderna Ludvig och Sven Svensson. Vid vantet Ossian Olsson. Vid fockstaget Ludvig Svensson. Båten ligger strax intill där fiskemuseet nu finns.