Photo detail

Image Type 0 Resolution Unit Inch
X Resolution 300 dots per ResolutionUnit Y Resolution 300 dots per ResolutionUnit
Caption Foto från våren 1931. Från vänster Herman Persson ("Kalla Pers Herman"), "Kalle Ola" från Visby och Ernst Duvell ombord i en eka, byggd av Herman Persson och Ernst Duvell åt Ola. Ekan ligger vid "Kalla Pers hammare”. Huset längst till höger är nuvarande Strandvägen 58. Till vänster syns fören på SG 222, ägare Hugo Nihlén och Arne Olsson.