Photo detail

Compression Jpeg Compression Caption Teckning av ett sillgarn. Bilden hittad i en bok från 1500-talet.